Juventus0222 发表于 2021-8-3 19:13:53

明明有活跃值但下载不了怎么回事

file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1444801912\TIM\WinTemp\RichOle\8I4S_$DSOHV4TFC}KR()U4H.png之前就这样,一直没有解决file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1444801912\TIM\WinTemp\RichOle\$QXXBV8HGU8MZ9})_Z%~B4S.png

Juventus0222 发表于 2021-8-3 19:17:03

本帖最后由 Juventus0222 于 2021-8-3 19:18 编辑

file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1444801912\TIM\WinTemp\RichOle\8I4S_$DSOHV4TFC}KR()U4H.png

萝莉头 发表于 2021-8-10 22:10:09

请问楼主账号是什么时候注册的?
页: [1]
查看完整版本: 明明有活跃值但下载不了怎么回事